ABOUT

CV

"Geïntrigeerd door het tijds-gebaseerde element van video, creëert Tessa Langeveld momenten die zich langzaam ontvouwen als een fragmentarisch narratief.
Het maken zit hem niet in de keuze van het onderwerp, maar in de keuze van het betekenisvolle moment, het tableau. Het tableau heeft geen onderwerp, maar een betekenis. Deze betekenis begint met het betekenisvolle moment. Deze momenten zijn geen heldere, volledig leesbare tekens.
De fysieke ruimte is een belangrijk onderdeel in Tessa's werk. De ruimte is het middel waardoor plaatsing van de momenten mogelijk wordt, waardoor er een dialoog ontstaat tussen de digitale ruimte en de fysieke ruimte, waar je van moment tot moment kun ronddwalen en waar je ontmoetingen zult hebben die binnen jezelf zullen resoneren."

"Intrigued by the time-based element of video, Tessa Langeveld creates moments that slowly unfold as part of a fragmentary narrative. The act of making is not in the choice of the subject, but in the choice of the meaningful moment, the tableau. The tableau has no subject, but a meaning. This meaning begins with the meaningful moment. These moments are never clear, fully legible signs.

The physical space is an important part of Tessa's work. It is the means by which placement of the moments becomes possible. A dialogue is created between the digital space and the physical space, where you can wander from moment to moment and where you will have encounters that will resonate within yourself. "

 
© Tessa Langeveld 2020